Apua arjessa

Jos tarvitset neuvoja ja apua arjessa selviytymiseen, ota yhteyttä Helsingin kaupungin sosiaalipalveluihin.

Sosiaalipalvelut auttavat helsinkiläisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Sosiaalipalveluihin kuuluvat esimerkiksi

  • vammaisten ja vanhusten palvelut
  • arjen raha-asioiden hoitaminen
  • asumisen palvelut.

Näillä sivuilla on perustietoa Helsingin sosiaalipalveluista:
Asunnon muutostyöt
Henkilökohtainen apu
Kotihoito
Kuljetuspalvelut
Taloudellinen tuki
Vammaisten palveluasuminen
Kehitysvammaisten asuminen
Vanhusten palvelutarpeen arviointi
Vanhusten asuminen

Lisäksi voit lukea näistä asioista:
Turvallisuus
Hätänumero 112
Yleinen vaaramerkki
Väestönsuojelu
Kotivara
Evakuointi

Sosiaali- ja potilasasiamies

Sosiaaliasiamieheen kannattaa ottaa yhteyttä, jos olet tyytymätön saamaasi palveluun tai kohteluun. Helsingin sosiaali- ja potilasasiamieheltä saat apua esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • epäilet, että saamassasi palvelussa on tapahtunut virhe
  • haet muutosta sosiaalihuollon päätökseen
  • haet korvausta vahingosta, jonka työntekijä on aiheuttanut.

Helsingin sosiaali- ja potilasasiamies (www.hel.fi)