Vanhusten asuminen

Kun itsenäinen kotona asuminen ei ole enää mahdollista kotihoidon palvelujen avulla, hakeudutaan yleensä palveluasuntoon.

Vanhusten palveluasuminen

Vanhusten palveluasuntoja on yksityisissä palvelutaloissa ja kaupungin omissa palvelutaloissa. Henkilökuntaa on paikalla yleensä ympäri vuorokauden.

Tavoitteena on, että asuminen on turvallista ja mahdollisimman omatoimista. Jokaiselle asukkaalle laaditaan yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa palvelusuunnitelma. Suunnitelmaan merkitään kaikki apu, jota vanhus tarvitsee.

Palveluasunnossa asuva ikäihminen voi saada apua esimerkiksi

 • ruokahuoltoon
 • terveyden ylläpitämiseen
 • sairauksien hoitoon
 • siivoamiseen ja pyykinpesuun
 • virkistystoimintaan.

Asukkaalta peritään palveluasumisesta

 • vuokra
 • perusmaksu
 • ateriamaksu
 • mahdollinen turvapuhelinmaksu
 • maksu henkilökohtaisista palveluista.

Palveluasumisen maksu määräytyy asukkaan maksukyvyn mukaan.

Vanhusten laitoshoito

Kun ikääntynyt henkilö ei enää selviä jokapäiväisestä elämästään kotona tai palveluasunnossa, hänet siirretään laitoshoitoon. Laitoshoidossa olevat henkilöt tarvitsevat jatkuvasti ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa.

Laitoshoitoa annetaan

 • Kivelän seniorikeskuksessa
 • Koskelan seniorikeskuksessa
 • Kustaankartanon seniorikeskuksessa
 • yksityisissä hoitokodeissa.

Hoitokodeissa on paikalla henkilökuntaa ympäri vuorokauden.

Kotona asuva ikäihminen pääsee lyhytaikaiseen laitoshoitoon esimerkiksi silloin, kun hänen omaishoitajansa on lomalla.

Laitoshoidossa asukas saa

 • apua päivittäisissä toiminnoissa
 • hoitoa ja kuntoutusta
 • tukea toimintakyvyn ylläpitämiseen.
 • Laitoshoidon tavoitteena on turvata asukkaalle hyvä olo ja toimintakyky.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta asukkaalta peritään maksu, joka määräytyy maksukyvyn mukaan. Maksu sisältää asukkaan tarvitseman ylläpidon, hoidon ja palvelut, esimerkiksi lääkkeet.

Kun tarvitset tietoa vanhusten asumisesta, ota yhteyttä Seniori-infoon. Voit soittaa tai mennä käymään arkisin kello 9–15. Seniori-infon puhelinnumero on 09 310 44556 ja osoite on Siltasaarenkatu 2.

Lue yleiskielellä lisää vanhusten asumisesta
Ympärivuorokautisen hoidon vaihtoehdot (www.hel.fi)