Esiopetus

Lapsi menee esiopetukseen noin vuosi ennen koulun alkua. Myös 7 vuotta täyttänyt lapsi voi osallistua esiopetukseen, jos koulun aloittamista on siirretty vuodella.

Esiopetus kestää neljä tuntia päivässä. Esiopetuksessa lapsi oppii liikkumalla, leikkimällä ja kokeilemalla.

Esiopetus on maksutonta, ja siihen kuuluu ateria.

Päiväkodit ja koulut tekevät yhteistyötä esiopetuksessa. Jokaiselle lapselle tehdään esiopetussuunnitelma. Suunnitelma voidaan antaa myös koulun käyttöön vanhempien luvalla.

Lue yleiskielellä lisää esiopetuksesta
Esiopetus Helsingissä (www.hel.fi)