Päivähoito ja koulutus

Ennen koulun aloittamista lapsi on yleensä päivähoidossa ja esiopetuksessa. Peruskoulu alkaa, kun lapsi on täyttänyt 7 vuotta.

Peruskoulun jälkeen nuori voi hakea opiskelupaikkaa lukiosta. Osa nuorista haluaa opiskella itselleen ammatin heti peruskoulun jälkeen. Silloin he voivat hakea yhteishaussa ammatilliseen oppilaitokseen.

Näillä sivuilla on perustietoa Helsingin päivähoidosta ja koulutuksesta
Päivähoito
Esiopetus
Peruskoulu
Lukiokoulutus
Ammatillinen koulutus
Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille
Näyttötutkinto
Oppisopimuskoulutus