Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille

Maahanmuuttajat voivat hankkia ammatillisen tutkinnon monin eri tavoin. He voivat esimerkiksi osallistua oppilaitosten järjestämään ammatilliseen koulutukseen, opiskella oppisopimuksella tai suorittaa näyttötutkinnon.

Ennen ammatillista peruskoulutusta maahanmuuttaja voi osallistua valmistavaan koulutukseen.

Ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus

Ennen ammatillista peruskoulutusta maahanmuuttaja voi osallistua valmistavaan koulutukseen. Valmistava koulutus parantaa opiskelijan kielitaitoa ja muita ammatillisissa opinnoissa tarvittavia taitoja.

Valmistavassa koulutuksessa opiskellaan

  • suomen tai ruotsin kieltä
  • matemaattisia aineita
  • yhteiskunnallisia aineita.

Lisäksi koulutuksessa tutustutaan eri ammatteihin ja ammatilliseen opiskeluun.

Valmistavaa koulutusta järjestävät muun muassa

  • aikuiskoulutuskeskukset
  • ammatilliset oppilaitokset
  • kansanopistot.

Valmistavaan koulutukseen haetaan sitä järjestävän oppilaitoksen kautta.

Opiskelija voi saada valmistavaan koulutukseen opintotukea ja koulumatkatukea. Jos valmistava koulutus sisältyy opiskelijan kotoutumissuunnitelmaan, hän voi saada opintotuen sijaan kotoutumistukea.

Lue yleiskielellä lisää ammatillisesta koulutuksesta
Ammatillinen koulutus Helsingissä (www.hel.fi)