Näyttötutkinto

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille tarkoitettu tutkinnon suoritustapa.

Näyttötutkintona voi suorittaa

  • ammatillisen perustutkinnon
  • ammattitutkinnon
  • erikoisammattitutkinnon.

Näyttötutkintoja järjestetään kaikilla ammatillisilla koulutusaloilla.

Tutkinnon voi suorittaa, jos henkilöllä on tutkinnossa vaadittavat tiedot ja taidot esimerkiksi aikaisemman koulutuksen ja työelämän kautta.

Näyttötutkinnossa vaadittava ammattitaito osoitetaan näytöillä, jotka sisältävät käytännön työtehtäviä sekä kirjallisia tai suullisia tehtäviä. Suoritettuaan näytöt opiskelija saa tutkintotodistuksen.

Näyttötutkintoihin järjestetään myös valmistavaa koulutusta. Sen sisältöön ja kestoon vaikuttavat opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus.

Näyttötutkinto ja siihen valmistava koulutus suoritetaan useimmiten työn ohella.

Näyttötutkintoon ja tutkintoon valmistavaan koulutukseen haetaan suoraan oppilaitokseen.

Lisätietoa näyttötutkinnoista ja hakemisesta saa oppilaitoksista.