Oppisopimuskoulutus

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa sovitaan myös ammatillisesta koulutuksesta.

Oppisopimuksella voi suorittaa

  • ammatillisen perustutkinnon
  • ammattitutkinnon
  • erikoisammattitutkinnon
  • osan jostain tutkinnosta.

Oppisopimus edellyttää työpaikkaa. Opiskelija etsii itse sopivan työpaikan ottamalla yhteyttä työnantajiin. Sen jälkeen työnantaja ja opiskelija tekevät työsopimuksen, jonka oppisopimustoimisto hyväksyy.

Koulutuksen sisältö suunnitellaan opiskelijan ja työpaikan tarpeiden mukaan. Suuri osa opinnoista suoritetaan työpaikalla. Koulutusta täydennetään teoriaopinnoilla jossakin oppilaitoksessa.

Oppisopimukset ovat eripituisia. Koulutuksen pituuteen vaikuttavat opintojen tavoitteet, suoritettava tutkinto sekä opiskelijan osaaminen ja työkokemus.

Oppisopimustoimisto maksaa työnantajalle koulutuskorvausta. Työnantaja maksaa opiskelijalle palkkaa ja tarvittaessa päivärahan sekä matka- ja majoituskorvauksia oppilaitoksessa opiskelun ajalta. Opetus on maksutonta.

Lue yleiskielellä lisää oppisopimuskoulutuksesta
Oppisopimuskoulutus Helsingissä (https://stadinao.fi)