Vanhusten palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arvioinnilla varmistetaan, että ikäihmiset saavat apua ajoissa. Samalla tarjotaan tietoa palveluista ja opastetaan niiden hakemisessa.

Jokaisella 75 vuotta täyttäneellä helsinkiläisellä on oikeus palvelutarpeen arviointiin.

Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään, onko vanhuksella tarvetta esimerkiksi

  • kotihoitoon
  • asumispalveluihin
  • asunnon muutostöihin
  • omaishoidontukeen
  • toimeentuloturvaan
  • kuljetuspalveluun.

Arviointia voi pyytää henkilö itse, hänen omaisensa tai joku muu tilanteen tunteva henkilö.

Arvioinnin tekevät sosiaalihuollon työntekijät yhdessä ikääntyneen ja hänen läheistensä kanssa.

Kun tarvitset tietoa vanhusten palveluista, ota yhteyttä Seniori-infoon arkisin kello 9–15 välillä:

  • soita puhelinnumeroon 09 310 44556
  • käy palvelupisteessä, jonka osoite on Siltasaarenkatu 2, 00530 Helsinki.

Lue yleiskielellä lisää palvelutarpeen arvioinnista
Helsingin kaupungin senioripalvelut (www.hel.fi)