Ammatillinen koulutus

Osa nuorista haluaa opiskella itselleen ammatin heti peruskoulun jälkeen. Silloin he voivat hakea yhteishaussa ammatilliseen oppilaitokseen.

Nuori voi suorittaa

 • ammatillisen perustutkinnon
 • ammattitutkinnon
 • erikoisammattitutkinnon.

Ammattikoulutukseen kuuluu koulussa opiskelua ja erilaisilla työpaikoilla oppimista.

Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella eli oppisopimuskoulutuksena. Silloin suuri osa oppimisesta tapahtuu töissä työpaikalla.

Opiskelu kestää noin kolme vuotta, ja sen jälkeen nuoren tulisi osata oman alansa perustiedot ja -taidot. Tavoite on myös saada työtä omalta alalta.

Ammatillisen koulutuksen jälkeen nuori voi mennä töihin tai jatkaa opintoja korkeakoulussa.

Opiskelu ammatillisissa oppilaitoksissa

Erityisopetusta tarvitseva nuori tai aikuinen voi opiskella tavallisessa ammatillisessa oppilaitoksessa. Hän voi opiskella yleisopetuksen tai erityisopetuksen ryhmässä. Opiskelija saa molemmissa ryhmissä erityistä tukea ja ohjausta.

Ammatillinen erityisopetus

Ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat opintoihinsa erityistä tukea. Tuen tarpeen syitä ovat esimerkiksi

 • vammaisuus
 • oppimisvaikeudet
 • psyykkiset tai sosiaaliset ongelmat
 • fyysiset sairaudet.

Ammatillista erityisopetusta järjestävät

 • ammatilliset oppilaitokset
 • ammatilliset erityisoppilaitokset
 • ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset
 • kansanopistot.

Ammatillista erityisopetusta järjestetään myös oppisopimuskoulutuksena ja työvoimapoliittisena koulutuksena. Ammatillisen erityisopetuksen opiskelija voi saada opintoihinsa erilaisia tukia ja palveluita. Niitä ovat esimerkiksi

 • henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS)
 • tulkkipalvelu
 • henkilökohtainen avustaja
 • koulumatkatuki
 • apuvälineet.

Ammatillisen erityisopetuksen lisäksi erityisryhmille järjestetään vapaamuotoista opetusta kansanopistoissa, kansalais- ja työväenopistoissa sekä urheiluopistoissa.

Opiskelu ammatillisissa erityisoppilaitoksissa

Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa opiskelevat nuoret ja aikuiset, joilla on vaikeuksia selviytyä tavallisissa oppilaitoksissa.

Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa opiskelu on käytännönläheistä ja yksilöllistä. Opetuksen tavoitteet, aikataulut ja tuki suunnitellaan opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen kestää yleensä noin kolme vuotta. Sen jälkeen opiskelija voi suorittaa esimerkiksi oman alan ammatti- tai erikoisammattitutkintoa.

Lue yleiskielellä lisää ammatillisesta koulutuksesta
Ammatillinen koulutus Helsingissä (www.hel.fi)