Potilaan oikeudet

Potilaan oikeudet on määritelty laissa. Potilaalla on oikeus saada hyvää hoitoa sairauteensa. Lain mukaan sinulla on oikeus tehdä muistutus, jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon.

Potilasasiamies

Potilasasiamies voi avustaa muistutuksen tekemisessä, jos olet on tyytymätön hoitoon tai kohteluun sairaalassa tai terveysasemalla. Potilasasiamies neuvoo ja tiedottaa myös muuten potilaan oikeuksista.

Potilasasiakirjat


Potilaan hoitoon liittyvät toimenpiteet ja hoidon kulku kirjoitetaan ylös potilasasiakirjoihin. Jotta hyvä hoito voidaan taata, potilasasiakirjojen tietojen tulee olla oikeita ja riittäviä.

Voit pyytää potilasasiakirjat tarkastettavaksesi. Jos huomaat asiakirjoissa virheitä, voit pyytää, että ne korjataan. Jos asiakirjoja ei anneta tarkastettavaksi tai niissä olevia tietoja ei jostain syystä korjata, sinulla on oikeus saada tämä tieto kirjallisena ja perusteltuna.

Kiireetön hoito

Laki edellyttää, että potilaan on määräajassa saatava kiireetön hoito, jonka lääkäri on määrännyt. Jos olet saanut lähetteen erikoissairaanhoitoon, sinulle ilmoitetaan kolmen viikon kuluessa

  • hoidon tarpeesta
  • mahdollisesta tutkimussuunnitelmasta eli milloin ja missä sinut hoidetaan.

Jos lääkäri toteaa, että potilas tarvitsee hoitoa sairaalassa, hoito on aloitettava kuuden kuukauden kuluessa. Jos hoito koskee lasten ja nuorten mielenterveyttä, hoitoon on päästävä nopeammin eli kolmessa kuukaudessa.

Kiireettömän hoidon odotusajan pituus vaihtelee sairauden, toimenpiteen ja hoitoyksikön tilanteen mukaan.

Lue yleiskielellä lisää potilaan oikeuksista
Asiakkaan tiedot ja oikeudet Helsingissä (www.hel.fi)
Potilaan oikeudet erikoissairaanhoidossa (www.hus.fi)