Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu tarkoittaa vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista päivittäisissä toimissa.

Henkilökohtainen apu auttaa

  • työssä ja opiskelussa
  • harrastuksissa
  • yhteiskunnallisessa osallistumisessa
  • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Henkilökohtaista apua haetaan oman alueen vammaisten sosiaalityön toimipisteestä. Edellytyksenä on, pystyt itse määrittelemään, millaista apua tarvitset ja miten apu toteutetaan. Hakemusta varten tarvitaan lääkärintodistus.

Voit saada henkilökohtaista apua päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten sen verran kuin välttämättä tarvitset.

Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutukseen myönnetään apua vähintään 30 tuntia kuukaudessa.

Henkilökohtainen avun järjestämiseen on seuraavia tapoja:

  • palkkaat itselleen henkilökohtaisen avustajan
  • ostat avustajapalvelun kaupungin antamalla palvelusetelillä
  • saat kaupungin järjestämää tai hankkimaa apua.

Henkilökohtainen apu on sinulle ilmaista.

Jos tarvitset henkilökohtaista apua, ota yhteyttä vammaisten sosiaalityön toimipisteeseen.

Lue yleiskielellä lisää henkilökohtaisesta avusta
Henkilökohtainen apu Helsingissä (www.hel.fi)