Helsingin kaupunki

Helsinki on Suomen pääkaupunki. Helsingissä sijaitsevat Suomen eduskunta ja hallitus. Kaupungissa on noin 658 000 asukasta.

Helsinki perustettiin vuonna 1550. Pääkaupungiksi Helsinki nimettiin vuonna 1812.

Kaupunginvaltuusto päättää tärkeimmistä asioista


Kaupungin ylin päättävä elin on kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto valitaan kunnallisvaaleilla joka neljäs vuosi. Valtuuston jäsenet edustavat poliittisia puolueita ja ryhmittymiä.

Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin tärkeimmistä asioista, kuten raha-asioista. Kaupunki saa rahaa kunnallisveroista ja erilaisista maksuista. Valtuusto päättää, mihin rahat käytetään.

Kaupunginvaltuusto

 • päättää kaupungin hallinnon järjestämisestä
 • valitsee jäsenet kaupungin toimielimiin, kuten kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin
 • valitsee työntekijät kaupungin tärkeimpiin virkoihin.

Kaupunginvaltuustolla on kokouksia säännöllisesti. Kokouksissa keskustellaan ja päätetään kaupungin asioista. Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus toimii kaupunginvaltuuston alaisena. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kaupunginhallitus

 • johtaa kaupungin hallintoa
 • valmistelee kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat
 • vastaa siitä, että kaupunginvaltuuston päätökset toteutetaan.

Jos jonkin asian valmisteluun tai tehtävän suorittamiseen tarvitaan toimikunta tai neuvottelukunta, kaupunginhallitus nimeää sen.

Kaupunginhallituksen kokoukset eivät ole yleisölle avoimia.

Lautakunnat ja johtokunnat

Kaupunginvaltuusto valitsee lautakuntien ja johtokuntien jäsenet.

Lautakuntien ja johtokuntien alaisuudessa on erilaisia toimialoja ja laitoksia, joiden toimintaa ne ohjaavat. Esimerkiksi kasvatus ja koulutuslautakunta ohjaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintaa ja rakennuslautakunta ohjaa ja valvoo rakennustoimintaa.

Lautakuntien kokoukset eivät ole yleisölle avoimia.

Pormestarit

Pormestari ja apulaispormestarit johtavat kaupungin toimintaa. Jokaiselle on määritelty oma toimiala. Toimiala voi olla esimerkiksi kaupunkiympäristön toimiala tai sosiaali- ja terveystoimiala.

Kaupungin talous

Kaupungin taloutta ohjaavat

 • kaupunginvaltuusto
 • kaupunginhallitus
 • lautakunnat ja johtokunnat
 • pormestarit
 • toimialat.

Kaupunki saa rahaa kunnallisveroista ja erilaisista maksuista. Kun kaupungin taloutta suunnitellaan, päätetään, mihin rahat käytetään.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy joka vuosi seuraavan vuoden talousarvion eli budjetin. Valtuusto päättää myös kunnallisverotuksen tuloveroprosentista eli siitä, kuinka paljon kaupungin asukkaat maksavat tuloistaan veroa kaupungille.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy joka vuosi taloussuunnitelman seuraaviksi kolmeksi vuodeksi.

Taloussuunnitelmassa

 • ehdotetaan, miten kaupungin toimintoja pitäisi kehittää
 • selvitetään, miten toimintoihin saadaan rahaa.
 • Taloussuunnitelma on pohjana seuraavan vuoden talousarviolle.

Kaupungin rahankäyttöä seurataan kaupunginvaltuustossa. Kaupungin taloudesta laaditaan joka vuosi tilinpäätös. Kaupunginvaltuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä.

Lue yleiskielellä lisää kaupungin päätöksenteosta ja taloudesta
Päätöksenteko Helsingissä (www.hel.fi)