Turvallisuus

Elämässä voi joutua yllättäviin vaara- tai hätätilanteisiin. Silloin on tärkeää osata toimia oikein.

Oikeilla toimintatavoilla voi pelastaa ihmishenkiä ja vähentää vahinkoja.

Tapaturmia sattuu eniten kotona ja vapaa-ajan vietossa. Jokaisen kannattaa selvittää, mitä hätätilanteessa pitää tehdä. Lisäksi kannattaa miettiä, miten esimerkiksi kotona voi varautua erilaisiin vaaratilanteisiin. Paras tapa torjua onnettomuuksia on niiden ennaltaehkäisy.

Jokaisella on oikeus turvalliseen elämään. Jokaisella on myös vastuu siitä, ettei omalla toiminnallaan vaaranna omaa tai toisten turvallisuutta.

Lue lisää turvallisuudesta
Hätänumero 112
Yleinen vaaramerkki
Väestönsuojelu
Kotivara
Evakuointi