Kuljetuspalvelut

Kaupungin kuljetuspalvelu on tarkoitettu vammaisille helsinkiläisille, joille julkisen joukkoliikenteen käyttö tuottaa kohtuuttomia vaikeuksia.

Jos tarvitset kuljetuspalveluja työ- tai opiskelumatkoihin, matkoja korvataan työn tai opiskelun kannalta tarpeellinen määrä. Yhdensuuntaisia vapaa-ajanmatkoja voit käyttää vähintään 18 kuukaudessa.

Kaupungin järjestämä kuljetuspalvelu perustuu vammaispalvelulakiin.

Hae kuljetuspalvelua oman asuinalueesi sosiaalityön toimipisteestä. Hakemukseen tarvitaan liitteeksi lääkärinlausunto. Tulot eivät vaikuta kuljetuspalvelun saamiseen.

Harkinnanvarainen kuljetuspalvelu

Harkinnanvaraista kuljetuspalvelua voivat hakea pienituloiset ikäihmiset, joilla on vaikeuksia käyttää julkisia kulkuvälineitä.

Harkinnanvarainen kuljetuspalvelu perustuu sosiaalihuoltolakiin. Se on tarkoitettu asiointi- ja virkistysmatkoihin. Harkinnanvarainen kuljetuspalvelu sisältää kuusi yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa.

Hae harkinnanvaraista kuljetuspalvelua oman asuinalueesi sosiaalityön toimipisteestä. Tarvitset hakemuksen liitteeksi lääkärintodistuksen. Palvelua myönnettäessä otetaan huomioon liikkumis- ja toimintakykysi. Lisäksi otetaan huomioon taloudellinen tilanteesi.

Kuljetuspalvelukortti

Kuljetuspalvelun asiakkaat saavat kaupungilta henkilökohtaisen maksukortin, jolla matkat maksetaan. Maksat matkasta vain omavastuuosuuden. Se on samansuuruinen kuin voimassa oleva joukkoliikenteen kertamaksu.

Matkapalvelun maksukortilla voit matkustaa Helsingissä ja sen lähikaupungeissa.

Maksukortilla ei voi maksaa matkoja, jotka kuuluvat Kelan korvauksen piiriin. Sellaisia ovat esimerkiksi terveydenhuoltoon liittyvät matkat.

Matkan tilaaminen

Matkat tilataan Helsingin Matkapalvelusta. Soita matkapalvelun puhelinnumeroon 09 231 23000 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen helsinginmatkapalvelu@hel.fi. Merkitse sähköpostitilauksen aiheeksi: Tilaus.

Lue yleiskielellä lisää matkan tilaamisesta
Helsingin Matkapalvelu (www.hel.fi)
Sivulla kerrotaan, minkälaisia tietoja sinun pitää ilmoittaa, kun tilaat matkan Helsingin Matkakeskuksesta.