Saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te

Saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten tässä verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Verkkopalvelusta vastaa Helsingin kaupunki.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin selkokielistä verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://selkokieli.hel.fi.

Helsingin kaupungin tavoite

Helsingin tavoitteena on pyrkiä digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa vähintään WCAG-ohjeistuksen mukaiseen AA-tasoon.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Selkokieli.hel.fi-sivusto täyttää pääosin lain asettamat saavutettavuusvaatimukset WCAG 2.1 -tason AA mukaisesti.

Ei-​saavutettava sisältö, havaitut puutteet:

Otsikon tulee olla ennen siihen kuuluvaa sisältöä html-rakenteessa. Tämä ongelma on etusivun ”Sinua saattaisi kiinnostaa”-osiossa (WCAG 1.3.2).

Footerissa oleva ”Ota yhteyttä” -linkin otsikointi on esitetty H2-tasolla. Olisi loogisempaa esittää linkki H1-tasolla (WCAG 1.4.1).

Aihealueiden etusivuilla on lista alisivuista. Tätä edeltävä otsikko tulisi määrittää otsikoksi myös HTML-otsikoksi H2 (WCAG 1.3.1).

Useilla sivuilla on lihavoituna (strong-elementti) esitetty teksti ” Lue yleiskielellä lisää…”. Tämä tulisi olla esitettynä otsikkotasolla H2 (WCAG 1.3.1).

Sivulla https://selkokieli.hel.fi/terveys/hatatilanteet/ on lista kohdassa ” Näin hälytät apua:”. Sitä ei ole toteutettu listana HTML-tasolla, vaikka se sitä visuaalisesti ja käytännössä on (WCAG 1.3.1).

Kognitiivinen saavutettavuus: Sisältöelementtien asemoinnissa on ongelmia. Jotkin sisältöelementit ja elementtiryhmät eivät ole hahmotettavissa selkeiksi kokonaisuuksiksi niiden loogisen läheisyyden mukaan.

Puutteiden korjaus

Havaitut saavutettavuuspuutteet pyritään korjaamaan mahdollisimman nopeasti. Puutteiden listausta päivitetään sitä mukaa kuin niitä saadaan korjattua. 

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske kaikkia sisältöjä

Palvelussa on mahdollisesti videoita, joista puuttuvat tekstitykset ja kuvailutulkkaus. Ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa verkkosivustolta (WCAG 1.2.2., WCAG 1.2.5).

Palvelussa on mahdollisesti karttoja, jotka eivät ole kaikille käyttäjille saavutettavia. Laki ei vaadi karttasisällöiltä saavutettavuutta, mutta olennainen opastava sisältö on kerrottava esimerkiksi kirjoitettuna tekstinä.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Selkokielisen sivuston saavutettavuusseloste on laadittu 22.6.2023. 

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Sivuston ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Saavuta asiantuntijapalvelut Oy.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan muutosten jatkuvalla valvonnalla ja määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Saavutettavuusselostetta päivitetään sivuston muutosten ja tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa Helsingin kaupunginkanslian viestintä/sisällöntuotantoyksikkö.

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi.

Anna palautetta verkkolomakkeella (https://palautteet.hel.fi) tai sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Jos et koe saavasi sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voit pyytää tietoja sähköpostilla osoitteesta helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella (https://palautteet.hel.fi). Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto,
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi 
saavutettavuus@avi.fi 
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000
Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15