Osallistu ja vaikuta

Helsinkiläisillä on monia mahdollisuuksia vaikuttaa kaupungin toimintaan. Voit esimerkiksi lähettää palautetta tai osallistua asukastilaisuuksiin.

Äänestä vaaleissa

Kaupungin päätöksiin voi vaikuttaa äänestämällä kunnallisvaaleissa. Vaalit ovat joka neljäs vuosi. Kunnallisvaaleissa valitaan kaupunginvaltuuston jäsenet.

Lähetä palautetta

Kaupungin asioista voi lähettää

 • palautetta
 • aloitteita
 • ehdotuksia
 • mielipiteitä.

Palautetta voi lähettää kaupungin internet-sivuilla olevilla palautelomakkeilla tai kirjeitse.

Lue yleiskielellä lisää kaupungin palautepalvelusta
Lähetä palautetta (www.hel.fi)

Sivulla annetaan ohjeita, miten palautelomake täytetään. Sivulla kerrotaan myös, minkälaista palautetta voit lähettää kaupungille tai miten saat vastauksen palautteeseesi.

Kysy ja keskustele

Voit myös kysyä ja keskustella kaupungin asioista kaupungin

 • internet-sivujen keskustelufoorumeilla
 • sosiaalisessa mediassa
 • kysy–vastaa-palvelujen kautta.

Osallistu asukastilaisuuksiin

Kaupunki järjestää asukastilaisuuksia, jotka ovat avoimia kaikille kaupungin asukkaille. Tilaisuuksia järjestetään eri puolilla kaupunkia useita kertoja vuodessa.

Asukastilaisuuksissa kaupungin asukkaat

 • saavat tietoa kaupungin ajankohtaisista asioista
 • voivat esittää kysymyksiä.

Asukastilaisuuksissa voidaan keskustella esimerkiksi kaavoituksesta eli siitä, miten jotain maa- tai vesialuetta aiotaan käyttää. Jos asukkaat haluavat tutustua kaupungin toimialojen suunnitelmiin, ne ovat yleensä esillä joko kirjastossa tai toimialan omissa tiloissa.

Kansalaisjärjestöt

Kaupungin asukas voi vaikuttaa kaupungin toimintaan myös erilaisissa kansalaisjärjestöissä. Kaupunginvaltuusto ottaa vastaan kansalaisjärjestöjen lähetystöjä.

Yhteistyöelimet

Kaupungilla ja asukkailla ja heitä edustavilla järjestöillä on yhteistyöelimiä. Niissä palvelujen käyttäjät pääsevät osallistumaan palvelujen kehittämiseen. Tällaisia yhteistyöelimiä ovat esimerkiksi

 • vammaisneuvosto
 • vanhusneuvosto
 • nuorisoneuvosto
 • koulujen johtokunnat
 • talotoimikunnat
 • potilasneuvostot.

Lue yleiskielellä lisää osallistumisesta ja vaikuttamisesta
Osallistu ja vaikuta (www.hel.fi)