Vakavat sairaudet

Vakavat sairaudet hoidetaan sairaaloissa. Sairaalaan tarvitaan yleensä lähete.

Lähete on sähköinen asiakirja. Lääkäri kirjoittaa lähetteen, jos hän on sitä mieltä, että tarvitset tarkempia tutkimuksia tai erikoislääkärin hoitoa eli erikoissairaanhoitoa. Lähetteellä lääkäri pyytää sinulle jatkohoitoa tilanteeseesi sopivasta sairaalasta.

Lääkäri toimittaa lähetteen suoraan seuraavaan hoitopaikkaan. Hoitopaikassa arvioidaan, kuinka kiireellistä hoitoa tarvitset. Sen jälkeen saat kutsukirjeen hoitoon.

Helsinkiläisten vakavat sairaudet hoidetaan

Kutsu sairaalaan

Kun sinulle on varattu aika sairaalahoitoon, saat siitä yleensä kutsukirjeen kotiisi. Kutsu lähetetään yleensä hyvissä ajoin ennen sairaalaan tuloa.

Kutsussa on kerrottu muun muassa seuraavat asiat:

 • tarkat tiedot siitä, milloin, minne ja missä voit ilmoittautua sairaalassa
 • mihin toimenpiteisiin sinulle on varattu aika
 • ohjeet mahdollisista valmisteluista, joita sinun pitää tehdä kotona ennen kuin tulet sairaalaan.

Kutsussa kerrotaan täsmällinen kellonaika, milloin sinun pitää olla sairaalassa. Kun tulet sairaalaan, sinun pitää ilmoittautua. Ilmoittautumisen yhteydessä sinulta kysytään henkilötunnus.
Voit ottaa sairaalaan mukaan saattajan.

Jos et pääse sairaalaan varattuna ajankohtana, peruuta aika puhelimitse mahdollisimman pian. Samalla pyritään sopimaan sinulle uusi aika. Peruuttamattomasta ja käyttämättömästä ajasta peritään maksu.

Jos sinulla on ennen sairaalaan tuloa nuha, äkillinen tulehdus tai muu sairaus, soita osastolle, joka lähetti sinulle kutsun sairaalaan. Voit neuvotella yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa siitä, kuinka tilanteessa on parasta toimia.

Sairaalassa on erilaisia osastoja

Poliklinikka

Poliklinikka on sairaalassa toimiva hoito- ja tutkimuspaikka, jossa ei yleensä yövytä. Poliklinikkakäynnit ovat usein lyhyitä. Käynti voi olla lääkärin, sairaanhoitajan tai erityistyöntekijän vastaanotolle. Erityistyöntekijöitä ovat esimerkiksi fysioterapeutit.

Poliklinikkakäyntiin saattaa sisältyä tutkimuksia laboratoriossa tai röntgenissä. Osa näistä tutkimuksista pyritään tekemään ennen lääkärin vastaanottoa, jotta tutkimusten tulokset olisivat lääkärin käytössä vastaanotolla.

Lisäksi poliklinikalla tehdään pieniä kirurgisia toimenpiteitä ja tutkimuksia, jotka eivät vaadi nukutusta.

Päiväkirurginen osasto


Päiväkirurgisella osastolla tehdään yleensä kiireettömiä ja lyhytkestoisia leikkauksia ja muita kirurgisia toimenpiteitä.

Näitä voivat olla esimerkiksi

 • tyräleikkaukset
 • peräpukamaleikkaukset
 • suonikohjuleikkaukset
 • erilaiset tähystykset
 • kaihileikkaukset
 • kitarisaleikkaukset
 • korvien putkitukset.


Päiväkirurgisen osaston toimenpiteet edellyttävät nukutusta tai puudutusta. Hoitojaksot ovat vajaan vuorokauden mittaisia.

Vuodeosasto

Vuodeosasto on joko vaativaa hoitoa tai jatkuvaa tarkkailua tarvitseville potilaille. Siellä tehdään erilaisia tutkimuksia, annetaan hoitoa ja kuntoutetaan potilaita. Yleensä hoito osastolla kestää vuorokaudesta useisiin viikkoihin.

Sairaaloiden sosiaalityöntekijät

Sairaaloissa on sosiaalityöntekijöitä, jotka opastavat potilasta toimeentuloon ja sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa.

Sairastuminen ja siitä toipuminen saattavat vaikuttaa potilaan taloudelliseen tilanteeseen. Elämäntilannetta voivat muuttaa sairaalassa olo, pitkäaikainen sairaus tai sairastaminen, joka johtaa pysyviin toimintarajoituksiin.

Sosiaalityöntekijältä voi kysyä neuvoa taloudelliseen tilanteen liittyvissä kysymyksissä, joita voivat olla:

 • sairausajan palkka
 • työttömyyskorvaus
 • sairausvakuutuksen päiväraha ja muut korvaukset
 • eläkeasiat
 • toimeentulotuki
 • yksityiset vakuutukset ja niiden korvaukset
 • sairaalan hoitomaksut
 • lapsipotilaiden vanhemmille kuuluvat etuudet.

Sosiaalityöntekijältä voi kysyä myös seuraavista asioista:

 • kuntoutusmahdollisuudet
 • eläkkeet, joita myönnetään sairauden perusteella
 • oman kotikunnan sosiaali- ja terveyspalvelut, kuten kotiapu, kotisairaanhoito ja päihdehuolto
 • yksityiset hoito- tai palvelukodit
 • vanhainkodit.

Sosiaalityöntekijän vastaanotoista saa tietoa hoitohenkilökunnalta ja sairaalan ilmoitustauluilta.

Lue yleiskielellä lisää sairaaloista ja poliklinikoista
Helsingin kaupungin sairaalat ja poliklinikat (www.hel.fi)
Erikoissairaanhoidon eli HUSn sairaalat (www.hus.fi)