Taloudellinen tuki

Kaupungin tarjoamaa taloudellista tukea ovat esimerkiksi omaishoidon tuki ja harkinnanvarainen toimeentulotuki.

Omaishoidon tuki

Jos sinua hoidetaan kotona vanhuuden, vammaisuuden tai sairauden takia, sinua hoitava omainen voi saada omaishoidon tukea.

Omaishoidon tuki on palkkio hoitotyöstä, ja siitä maksetaan veroa. Tuen suuruus riippuu siitä, kuinka sitovaa ja vaativaa hoito on.

Ennen tuen myöntämistä perheen tilanne arvioidaan ja sinulle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma. Siinä sovitaan, millaista hoitoa ja palveluja tarvitset. Samalla sovitaan, miten hoito järjestetään, kun hoitavalla omaisella on vapaapäivä.

Vapaapäivien aikana kotiin tulee toinen hoitaja tai olet hoidossa kodin ulkopuolella.

Helsingissä omaishoidon tukea haetaan vammaisten sosiaalityön toimipisteestä.

Lue yleiskielellä lisää omaishoidosta
Omaishoito Helsingissä (www.hel.fi)

Palveluseteli

Palvelusetelillä voit ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta sellaisia palveluja, jotka kaupungin kuuluu järjestää asukkailleen. Palvelusetelillä ostettu palvelu on vaihtoehto kaupungin omille sosiaali- tai terveyspalveluille.

Palvelusetelin voit saada, kun on ensin arvioitu, millaisia palveluja tarvitset. Arvion tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät.

Kaupunki päättää, millaisia sosiaali- ja terveyspalveluja palvelusetelillä voi hankkia. Kun käytät kaupungin myöntämää palveluseteliä, valitset palvelun tuottajan kaupungin hyväksymistä palvelun tuottajista.

Palvelun tuottaja laskuttaa kaupungilta seteliä vastaavan summan käyttämästäsi palvelusta. Maksat itse palvelun hinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen.

Palvelusetelin arvo voi olla joko samansuuruinen kaikille käyttäjille tai se voi riippua käyttäjän tuloista.

Jos haluat käyttää palveluseteliä, ota yhteyttä sosiaalitoimistoon tai terveyskeskukseen.

Lue yleiskielellä palvelusetelistä
Palveluseteli (www.hel.fi)
Sivulta neuvotaan, mitä pitää tehdä, kun haluat käyttää palveluseteliä.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki turvaa välttämättömän toimeentulon silloin, kun et voi saada toimeentuloasi millään muulla tavalla.

Ennen toimeentulotuen myöntämistä selvitetään, voitko saada muita tuloja tai sosiaaliturvan etuuksia.

Perustoimeentulotuki

Perustoimeentulotuen maksaa Kela. Toimeentulotukea haetaan Kelasta paperilomakkeella tai internetin kautta.

Kun haet toimeentulotukea, lasketaan ensin yhteen kaikki tulosi ja varasi. Näistä tuloista vähennetään ruokaan ja muihin perusmenoihin tarvittava summa. Summaa sanotaan toimeentulon perusosaksi. Perusosan suuruus on määritelty laissa.

Lue lisää selkokielellä perustoimeentulotuesta
Kelan verkkosivut (www.kela.fi)

Täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki

Hae aina ensin perustoimeentulotukea Kelasta. Kaupunki voi myöntää sinulle lisäksi täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Tuki myönnetään kaupungin sosiaalityöntekijän harkinnan perusteella. Harkinnanvaraista tukea voit saada muihin kuin perustoimeentuloon kuuluviin menoihin. Tuki voi olla tarpeen, jos tulot ovat pienet esimerkiksi työttömyyden tai sairauden vuoksi.

Lue yleiskielellä lisää täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta
Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki (www.hel.fi)

Velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvontaan kannattaa ottaa yhteyttä silloin, kun ei pysty maksamaan laskujaan tai velkojaan. Jos tilanne pitkittyy, ongelmat voivat lisääntyä. Esimerkiksi korko- ja perintäkulut voivat kasvaa suuriksi.

Velkaneuvonnassa selvitetään, miten rahatilanteesi saadaan tasapainoon ja velat järjesteltyä. Velkaneuvojat auttavat ja tukevat päätösten teossa.

Talous- ja velkaneuvojat auttavat esimerkiksi

  • rahankäytön suunnittelussa
  • maksuaikataulujen ja velkojen järjestelyssä
  • neuvotteluissa velkojien kanssa
  • sosiaalisen luoton hakemisessa.

Talous- ja velkaneuvonta on sinulle maksutonta.

Lue yleiskielellä lisää talous- ja velkaneuvonnasta
Helsingin kaupungin talous- ja velkaneuvonta (www.hel.fi)