Päivähoito

Ennen koulun aloittamista lapsi on yleensä päivähoidossa, ellei perhe hoida häntä kotona.

Päivähoito tukee lapsen kasvua ja kehitystä. Jos lapsella on erityistarpeita, hän saa tukea päivähoidossa. Vanhemmille päivähoito antaa mahdollisuuden käydä töissä.

Päivähoidon vaihtoehdot

Jos lasta hoidetaan kotona, hän voi osallistua kerhoihin, joita kaupunki järjestää. Hän voi käyttää myös leikkipuistojen tai avoimen päiväkodin palveluja.

Päivähoito voi olla kunnallista tai yksityistä. Vanhemmat voivat valita, kumpaa he haluavat käyttää.

Kunnallinen päivähoito tapahtuu päiväkodissa. Päiväkodit ovat tavallisesti auki kello 6.15:n ja 17.30:n välillä.

Jotkut päiväkodit ovat auki koko vuorokauden ja viikonloput. Niissä tapahtuvaa päivähoitoa sanotaan vuorohoidoksi.

Yksityinen päivähoito voi tapahtua tavallisessa kodissa tai perhepäivähoitajan luona. Perhe voi myös palkata lastenhoitajan omaan kotiinsa.

Joissakin päiväkodeissa lapsi voi oppia uutta kieltä. Näitä päiväkoteja sanotaan kielikylpypäiväkodeiksi. Lapset oppivat vierasta kieltä erilaisissa arjen tilanteissa. Kielikylpy alkaa, kun lapsi on 4–5-vuotias. Lapsen ei tarvitse osata vierasta kieltä etukäteen.

Päivähoito on maksullista

Päivähoito on maksullista palvelua. Kunnallisen päivähoidon maksuihin vaikuttavat perheen koko ja tulot sekä lapsen hoitoaika.

Yksityisen päivähoidon maksuihin voi hakea tukea Kelasta. Perheen tulot vaikuttavat hoitotuen määrään.

Jos tarvitset lapsellesi päivähoitopaikan, ota yhteyttä päivähoidon neuvonnan puhelinnumeroon 09 310 44986. Numeroon voit soittaa arkisin kello 10–12 tai kello 13–15.

Lue yleiskielellä lisää päivähoidosta
Helsingin varhaiskasvatus (www.hel.fi)