Kotihoito

Kotihoito tukee vanhuksia, pitkäaikaissairaita ja vammaisia ihmisiä, jotka eivät selviydy omassa kodissaan itsenäisesti.

Voit saada kotihoitoa, jos tarvitset apua päivittäisissä toiminnoissa, kuten peseytymisessä ja pukeutumisessa.

Kotihoidon avulla kotona asuminen on turvallista, vaikka toimintakyky olisi heikentynyt.

Kotihoidon työntekijät auttavat sinua tarvittaessa kaikkina viikonpäivinä. Apua saa myös yöaikaan.

Kotisairaanhoitoa varten tarvitset lääkärin lähetteen. Kotisairaanhoito on sairaanhoitoa ja kuntoutusta asiakkaan kotona.

Kotihoidon asiakkaalle tehdään aina palvelusuunnitelma

Jokaiselle kotihoidon asiakkaalle tehdään yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma.

Suunnitelmaan merkitään ne kotihoidon palvelut, joita tarvitset. Suunnitelmassa selvitetään myös, voitko käyttää yksityisiä palveluja. Lisäksi selvitetään, minkä verran omaisesi ja läheisesi voivat auttaa.

Suunnitelman tekevät kotihoidon työntekijät yhdessä sinun ja omaistesi kanssa. Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan säännöllisin väliajoin.

Kotihoidon tukipalvelut

Sinulle voidaan järjestää myös erilaisia kotihoidon tukipalveluja.

Tukipalveluja voi saada esimerkiksi

  • ruokailuun
  • kaupassa käyntiin
  • pyykinpesuun
  • siivoukseen.

Lisäksi voit saada turvapuhelimen, jolla voi hälyttää apua ympäri vuorokauden.

Kotihoidon palvelu- ja hoitosuunnitelmassa sovitaan, miten tukipalvelut järjestetään.

Ruokailu järjestetään yleensä niin, että ateriapalvelu tuo sinulle kotiin valmiin ruoan. Kauppa-asiat hoidetaan niin, että kauppapalvelu tuo sinulle kaupasta ruokatarvikkeita. Siivousapua voit ostaa yksityisiltä siivousyrityksiltä.

Kotihoito on maksullista palvelua

Kotihoito on maksullista palvelua. Asiakasmaksun suuruuteen vaikuttavat palvelujen määrä ja asiakkaan tulot. Lisätietoja kotihoidon maksuista saa kotihoidon ohjaajalta.

Jos tarvitset kotihoidon palveluja, ota yhteyttä Seniori-Infoon. Seniori-Infon puhelinnumero on 09 310 44556. Voit soittaa arkipäivinä kello 9–15 välillä.

Lue yleiskielellä lisää kotihoidosta
Kotihoito Helsingissä (www.hel.fi)