Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostöillä helpotetaan vaikeavammaisen tai iäkkään henkilön omatoimista selviytymistä kotona.

Asunnon muutostöitä ovat esimerkiksi

  • kynnysten poistaminen
  • ovien leventäminen
  • tukikahvojen asentaminen
  • luiskien rakentaminen.

Ennen muutostöiden aloittamista kannattaa tarkistaa oman asuinalueen sosiaalityöntekijältä, voiko asunnon muutostöistä aiheutuvista kuluista saada korvausta.

Muutostöiden tarpeellisuus selvitetään joko sosiaalitoimistossa tai terveydenhuollossa. Tarvittaessa pyydetään lausunto lääkäriltä tai rakennusalan asiantuntijalta.

Kaupunki korvaa vakituisen asunnon muutostöiden kohtuulliset kustannukset vaikeavammaisille henkilöille. Iäkkäät henkilöt maksavat kaupungin järjestämistä muutostöistä maksukykynsä mukaan.